"; break; case "sayfalar": sayfalar(); include("sosyal.php"); break; case "sss": include("js/sss.php"); sss(); break; case "haberdetay": haberdetay(); break; case "tumhaberler": tumhaberler(); break; case "iletisim": iletisim_form(); break; case "iletisimkaydet": iletisim_kaydet(); break; case "insankaynaklari": include("insan_kaynaklari.php"); break; case "insankaynaklarigonder": include("insan_kaynaklarigonder.php"); include("sosyal.php"); break; case "fotograflar": echo '